آخرین محصولات http://www.ipaskala.com/ آخرین محصولات دوربین مداربسته مشهد |ایپاس کالا،مرجع تخصصی سیستم های امنیتی-حفاظتی ایران| FA خانه http://www.ipaskala.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.ipaskala.com/ دوربین مداربسته مشهد |ایپاس کالا،مرجع تخصصی سیستم های امنیتی-حفاظتی ایران| Copyright دوربین مداربسته مشهد |ایپاس کالا،مرجع تخصصی سیستم های امنیتی-حفاظتی ایران|, 1400 20 Intech دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل JH_75DH http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-JH_75DH-5293.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-25 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-JH_75DH-5293.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 5مگا پیکسل - مدل 8220 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-8220-5292.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-8220-5292.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل 60HF http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-60HF-5291.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-60HF-5291.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل KC17 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-KC17-5290.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-KC17-5290.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 4 مگا پیکسل - مدل B28_S4653 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-4-مگا-پیکسل-مدل-B28_S4653-5289.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-4-مگا-پیکسل-مدل-B28_S4653-5289.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل Mudo S361 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Mudo-S361-5288.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Mudo-S361-5288.aspx ]]> NVR acam NV864L2_4Hتجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV864L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5287.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV864L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5287.aspx ]]> NVR acam NV836L2_4Hتجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV836L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5286.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV836L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5286.aspx ]]> NVR acam NV832L2_2H تجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV832L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5285.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV832L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5285.aspx ]]> NVR acam NV816L2_2H تجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV816L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5284.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV816L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5284.aspx ]]> NVR acam NV8SP48 تجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV8SP48-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5283.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV8SP48-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5283.aspx ]]> دوربین مداربسته IP _ دام 2 مگاپیکسل مدل : IC_LMA107F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-2-مگاپیکسل-مدل-IC_LMA107F-5282.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-2-مگاپیکسل-مدل-IC_LMA107F-5282.aspx ]]> دوربین مداربسته IP _ دام 5 مگاپیکسل _ مدل : IC_SMA108F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-5-مگاپیکسل-_-مدل-IC_SMA108F-5281.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-5-مگاپیکسل-_-مدل-IC_SMA108F-5281.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 2 مگا پیکسل- مدل IC_LMD12F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-2-مگا-پیکسل-مدل-IC_LMD12F-5280.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-2-مگا-پیکسل-مدل-IC_LMD12F-5280.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 5 مگا پیکسل- مدل IC_SMD12MV http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC_SMD12MV-5279.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC_SMD12MV-5279.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 5 مگا پیکسل- مدل IC-SMD12F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC-SMD12F-5278.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC-SMD12F-5278.aspx ]]> دوربین مداربسته IP _ اسپید دام 5مگاپیکسل _ مدل PS_536W http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-اسپید-دام-5مگاپیکسل-_-مدل-PS_536W-5277.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-اسپید-دام-5مگاپیکسل-_-مدل-PS_536W-5277.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل B78L20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B78L20-5276.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B78L20-5276.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل B98L20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B98L20-5275.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B98L20-5275.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 5مگا پیکسل - مدل X7 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-X7-5274.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-19 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-X7-5274.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 3مگا پیکسل- مدل DC_60D307_FB http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-3مگا-پیکسل-مدل-DC_60D307_FB-5273.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-19 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-3مگا-پیکسل-مدل-DC_60D307_FB-5273.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 4 مگا پیکسل - مدل B90_L4653 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-4-مگا-پیکسل-مدل-B90_L4653-5272.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-19 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-4-مگا-پیکسل-مدل-B90_L4653-5272.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل JH_75DH http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-JH_75DH-5271.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-19 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-JH_75DH-5271.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 5مگا پیکسل - مدل 75DH http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-75DH-5270.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-17 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-75DH-5270.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل AD-3360M http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-AD-3360M-5269.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-17 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-AD-3360M-5269.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل AP_ DFT60 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-AP_-DFT60-5268.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-17 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-AP_-DFT60-5268.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 5مگا پیکسل- مدل DC_P9335_BV http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-DC_P9335_BV-5267.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-14 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-DC_P9335_BV-5267.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 5مگا پیکسل - مدل 8222 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-8222-5266.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-14 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-8222-5266.aspx ]]> دزدگیر اماکن تلفنی جی ام کا مدل GMK T1 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفنی-جی-ام-کا-مدل-GMK-T1-5265.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-04-08 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفنی-جی-ام-کا-مدل-GMK-T1-5265.aspx ]]> دزدگیر اماکن تلفن و سیم کارتی جی ام کا مدل GMK 910 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفن-و-سیم-کارتی-جی-ام-کا-مدل-GMK-910-5264.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-04-08 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفن-و-سیم-کارتی-جی-ام-کا-مدل-GMK-910-5264.aspx ]]> دزدگیر اماکن سیم کارتی جی ام کا مدل GMK 890 M1 - Q1 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-سیم-کارتی-جی-ام-کا-مدل-GMK-890-M1-Q1-5263.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-04-08 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-سیم-کارتی-جی-ام-کا-مدل-GMK-890-M1-Q1-5263.aspx ]]> کابل شبکه لگراند - Legrand CAT6 SFTP http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-لگراند-Legrand-CAT6-SFTP-5261.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-03-25 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-لگراند-Legrand-CAT6-SFTP-5261.aspx ]]> کابل شبکه نگزنس - Nexans CAT6 UTP CCA http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-نگزنس-Nexans-CAT6-UTP-CCA-5260.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-03-25 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-نگزنس-Nexans-CAT6-UTP-CCA-5260.aspx ]]> کابل شبکه نگزنس - Nexans CAT6 UTP http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-نگزنس-Nexans-CAT6-UTP-5259.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-03-25 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-نگزنس-Nexans-CAT6-UTP-5259.aspx ]]> 8ch 1080n 5mp http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/8ch-1080n-5mp-5258.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-03-25 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/8ch-1080n-5mp-5258.aspx ]]> کابل کواکسیال ترکیبی 0.55 مس 64 رشته http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-کواکسیال-ترکیبی-0-55-مس-64-رشته-5257.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-03-25 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-کواکسیال-ترکیبی-0-55-مس-64-رشته-5257.aspx ]]> کابل کواکسیال ترکیبی 0.65 مس 96 رشته http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-کواکسیال-ترکیبی-0-65-مس-96-رشته-5256.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-03-25 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-کواکسیال-ترکیبی-0-65-مس-96-رشته-5256.aspx ]]> دزدگیر اماکن تلفن و سیم کارتی پراوین مدل PROWIN HEXA http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفن-و-سیم-کارتی-پراوین-مدل-PROWIN-HEXA-5255.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-02-18 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفن-و-سیم-کارتی-پراوین-مدل-PROWIN-HEXA-5255.aspx ]]> دزدگیر اماکن تلفن و سیم کارتی پراوین مدل PROWIN SILA http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفن-و-سیم-کارتی-پراوین-مدل-PROWIN-SILA-5253.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-02-18 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-تلفن-و-سیم-کارتی-پراوین-مدل-PROWIN-SILA-5253.aspx ]]> دزدگیر اماکن سیم کارتی پراوین مدل PROWIN SILVER http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-سیم-کارتی-پراوین-مدل-PROWIN-SILVER-5240.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-02-18 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/دزدگیر-اماکن-سیم-کارتی-پراوین-مدل-PROWIN-SILVER-5240.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 3مگا پیکسل- مدل S03-8225MC http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-3مگا-پیکسل-مدل-S03-8225MC-5239.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-02-14 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-3مگا-پیکسل-مدل-S03-8225MC-5239.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل- مدل W60 - F37 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-W60-F37-4248.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-W60-F37-4248.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل W60 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-W60-4247.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-W60-4247.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل PD18X(F37) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-PD18X(F37)-4246.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-PD18X(F37)-4246.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل PD18(XM330) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-PD18(XM330)-4245.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-PD18(XM330)-4245.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل- مدل H60(IMX SONY 323) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-H60(IMX-SONY-323)-4244.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-H60(IMX-SONY-323)-4244.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل B201(XM330 F37) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B201(XM330-F37)-4243.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B201(XM330-F37)-4243.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل- مدل 8308 (F37) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-8308-(F37)-4242.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-8308-(F37)-4242.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا- مدل 8225(F37) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-مدل-8225(F37)-4241.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-مدل-8225(F37)-4241.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - دام 2مگا پیکسل - مدل JH-36DH(F37) http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-2مگا-پیکسل-مدل-JH-36DH(F37)-4240.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-02-05 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-2مگا-پیکسل-مدل-JH-36DH(F37)-4240.aspx ]]>