آخرین محصولات http://www.ipaskala.com/ آخرین محصولات دوربین مداربسته مشهد |ایپاس کالا،مرجع تخصصی سیستم های امنیتی-حفاظتی ایران| FA خانه http://www.ipaskala.com/Images/gui/RssLogo.gif http://www.ipaskala.com/ دوربین مداربسته مشهد |ایپاس کالا،مرجع تخصصی سیستم های امنیتی-حفاظتی ایران| Copyright دوربین مداربسته مشهد |ایپاس کالا،مرجع تخصصی سیستم های امنیتی-حفاظتی ایران|, 1400 20 Intech دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل- مدل Campro 530 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-530-5324.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-530-5324.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - دام 2مگا پیکسل- مدل Campro F212 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-F212-5323.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-F212-5323.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل- مدل Campro 75DH http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-75DH-5322.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-75DH-5322.aspx ]]> دستگاه دی وی آر 8کانال - DVR 8ch Campro ATX 0804 xmeye http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دستگاه-دی-وی-آر-8کانال-DVR-8ch-Campro-ATX-0804-xmeye-5321.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دستگاه-دی-وی-آر-8کانال-DVR-8ch-Campro-ATX-0804-xmeye-5321.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل کیس بزرگ - مدل Campro 6822 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-کیس-بزرگ-مدل-Campro-6822-5320.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-18 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-کیس-بزرگ-مدل-Campro-6822-5320.aspx ]]> آداپتور 12ولت 5آمپر واقعی http://www.ipaskala.com/Products/تجهیزات-جانبی-دوربین-2049/آداپتور-12ولت-5آمپر-واقعی-5319.aspx تجهیزات جانبی دوربین 2022-01-17 http://www.ipaskala.com/Products/تجهیزات-جانبی-دوربین-2049/آداپتور-12ولت-5آمپر-واقعی-5319.aspx ]]> دستگاه دی وی آر 4کانال - DVR 4ch Campro ATX 0404 xmeye http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دستگاه-دی-وی-آر-4کانال-DVR-4ch-Campro-ATX-0404-xmeye-5318.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-16 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دستگاه-دی-وی-آر-4کانال-DVR-4ch-Campro-ATX-0404-xmeye-5318.aspx ]]> دستگاه دی وی آر 16کانال - DVR 16ch Campro 1602 xmeye http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دستگاه-دی-وی-آر-16کانال-DVR-16ch-Campro-1602-xmeye-5317.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-15 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دستگاه-دی-وی-آر-16کانال-DVR-16ch-Campro-1602-xmeye-5317.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل- مدل Campro X6 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-X6-5316.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-12 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-X6-5316.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل Campro F6 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-F6-5315.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-12 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Campro-F6-5315.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - دام 5مگا پیکسل - مدل Campro F125 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-5مگا-پیکسل-مدل-Campro-F125-5314.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-12 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-5مگا-پیکسل-مدل-Campro-F125-5314.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 5مگا پیکسل - مدل Campro 60DH http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-Campro-60DH-5313.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2022-01-12 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-Campro-60DH-5313.aspx ]]> دوربین مداربسته تحت شبکه- بولت 4مگا پیکسل لنز متغیر - مدل Campro A7V http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-بولت-4مگا-پیکسل-لنز-متغیر-مدل-Campro-A7V-5312.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2022-01-02 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-بولت-4مگا-پیکسل-لنز-متغیر-مدل-Campro-A7V-5312.aspx ]]> دوربین مداربسته تحت شبکه- بولت 5مگا پیکسل - مدل Campro X6 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-Campro-X6-5311.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2022-01-02 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-Campro-X6-5311.aspx ]]> دوربین مداربسته تحت شبکه- بولت 5مگا پیکسل POE- مدل HiFocus T4215 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-بولت-5مگا-پیکسل-POE-مدل-HiFocus-T4215-5310.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2022-01-02 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-بولت-5مگا-پیکسل-POE-مدل-HiFocus-T4215-5310.aspx ]]> دوربین مداربسته اسپید دام وارملایت شبکه 3مگاپیکسل مدل speed dome campro ANZ6RA http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-وارملایت-شبکه-3مگاپیکسل-مدل-speed-dome-campro-ANZ6RA-5309.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2022-01-02 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-وارملایت-شبکه-3مگاپیکسل-مدل-speed-dome-campro-ANZ6RA-5309.aspx ]]> سیم و کابل برق افشان CCA مخصوص دوربین مداربسته http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/سیم-و-کابل-برق-افشان-CCA-مخصوص-دوربین-مداربسته-5308.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-12-31 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/سیم-و-کابل-برق-افشان-CCA-مخصوص-دوربین-مداربسته-5308.aspx ]]> کابل شبکه لن مارک مس دابل ژاکت- LanMark Cat6 Outdoor http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-لن-مارک-مس-دابل-ژاکت-LanMark-Cat6-Outdoor-5307.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-12-31 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-لن-مارک-مس-دابل-ژاکت-LanMark-Cat6-Outdoor-5307.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - دام 8مگا پیکسل 4K- مدل Campro 2KHM http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-8مگا-پیکسل-4K-مدل-Campro-2KHM-5306.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-27 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-دام-8مگا-پیکسل-4K-مدل-Campro-2KHM-5306.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل XM - مدل Campro 8229 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-XM-مدل-Campro-8229-5305.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-26 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-XM-مدل-Campro-8229-5305.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل مادون قرمز لیزری - مدل Campro 8230 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مادون-قرمز-لیزری-مدل-Campro-8230-5304.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-26 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مادون-قرمز-لیزری-مدل-Campro-8230-5304.aspx ]]> دوربین مداربسته اسپید دام وارملایت5مگاپیکسل مدل speed dome campro ptz536 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-وارملایت5مگاپیکسل-مدل-speed-dome-campro-ptz536-5303.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-25 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-وارملایت5مگاپیکسل-مدل-speed-dome-campro-ptz536-5303.aspx ]]> دوربین مداربسته اسپید دام وارملایت مدل speed dome campro AZ6RA http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-وارملایت-مدل-speed-dome-campro-AZ6RA-5302.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-25 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-اسپید-دام-وارملایت-مدل-speed-dome-campro-AZ6RA-5302.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل کیس بزرگ - مدل Campro R7F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-کیس-بزرگ-مدل-Campro-R7F-5301.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-25 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-کیس-بزرگ-مدل-Campro-R7F-5301.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل وارم لایت - مدل Campro JH-60JY http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-وارم-لایت-مدل-Campro-JH-60JY-5300.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-12-23 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-وارم-لایت-مدل-Campro-JH-60JY-5300.aspx ]]> کابل شبکه مس لگراند- legrand CAT6 UTP http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-مس-لگراند-legrand-CAT6-UTP-5299.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-12-18 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-مس-لگراند-legrand-CAT6-UTP-5299.aspx ]]> کابل شبکه لگراند- legrandCAT6 UTP CCA http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-لگراند-legrandCAT6-UTP-CCA-5298.aspx کابل و تجهیزات وابسته 2021-12-18 http://www.ipaskala.com/Products/کابل-و-تجهیزات-وابسته-2050/کابل-شبکه-لگراند-legrandCAT6-UTP-CCA-5298.aspx ]]> چشمی دزدگیر اماکن EIFFEL http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/چشمی-دزدگیر-اماکن-EIFFEL-5297.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-12-15 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/چشمی-دزدگیر-اماکن-EIFFEL-5297.aspx بلندگو دزدگیر 30واتBERETTA http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/بلندگو-دزدگیر-30واتBERETTA-5296.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-12-15 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/بلندگو-دزدگیر-30واتBERETTA-5296.aspx ]]> باطری دزدگیر 7 آمپر یورونت مدل UER712 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/باطری-دزدگیر-7-آمپر-یورونت-مدل-UER712-5295.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-12-15 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/باطری-دزدگیر-7-آمپر-یورونت-مدل-UER712-5295.aspx باطری دزدگیر 4.5آمپر یورواستار EUROSTAR http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/باطری-دزدگیر-4-5آمپر-یورواستار-EUROSTAR-5294.aspx دزدگیر اماکن و تجهیزات جانبی 2021-12-15 http://www.ipaskala.com/Products/دزدگیر-اماکن-و-تجهیزات-جانبی-2047/باطری-دزدگیر-4-5آمپر-یورواستار-EUROSTAR-5294.aspx دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل JH_75DH http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-JH_75DH-5293.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-25 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-JH_75DH-5293.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 5مگا پیکسل - مدل 8220 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-8220-5292.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-5مگا-پیکسل-مدل-8220-5292.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل 60HF http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-60HF-5291.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-60HF-5291.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل KC17 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-KC17-5290.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-KC17-5290.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 4 مگا پیکسل - مدل B28_S4653 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-4-مگا-پیکسل-مدل-B28_S4653-5289.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-4-مگا-پیکسل-مدل-B28_S4653-5289.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل Mudo S361 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Mudo-S361-5288.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-24 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-Mudo-S361-5288.aspx ]]> NVR acam NV864L2_4Hتجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV864L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5287.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV864L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5287.aspx ]]> NVR acam NV836L2_4Hتجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV836L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5286.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV836L2_4Hتجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5286.aspx ]]> NVR acam NV832L2_2H تجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV832L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5285.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV832L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5285.aspx ]]> NVR acam NV816L2_2H تجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV816L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5284.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV816L2_2H-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5284.aspx ]]> NVR acam NV8SP48 تجهیزات مداربسته تحت شبکه acam http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV8SP48-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5283.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/NVR-acam-NV8SP48-تجهیزات-مداربسته-تحت-شبکه-acam-5283.aspx ]]> دوربین مداربسته IP _ دام 2 مگاپیکسل مدل : IC_LMA107F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-2-مگاپیکسل-مدل-IC_LMA107F-5282.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-2-مگاپیکسل-مدل-IC_LMA107F-5282.aspx ]]> دوربین مداربسته IP _ دام 5 مگاپیکسل _ مدل : IC_SMA108F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-5-مگاپیکسل-_-مدل-IC_SMA108F-5281.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-22 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-دام-5-مگاپیکسل-_-مدل-IC_SMA108F-5281.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 2 مگا پیکسل- مدل IC_LMD12F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-2-مگا-پیکسل-مدل-IC_LMD12F-5280.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-2-مگا-پیکسل-مدل-IC_LMD12F-5280.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 5 مگا پیکسل- مدل IC_SMD12MV http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC_SMD12MV-5279.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC_SMD12MV-5279.aspx ]]> دوربین مداربسته IP - بولت 5 مگا پیکسل- مدل IC-SMD12F http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC-SMD12F-5278.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-بولت-5-مگا-پیکسل-مدل-IC-SMD12F-5278.aspx ]]> دوربین مداربسته IP _ اسپید دام 5مگاپیکسل _ مدل PS_536W http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-اسپید-دام-5مگاپیکسل-_-مدل-PS_536W-5277.aspx دوربین های دیجیتال (IP) 2021-04-21 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-دیجیتال-(IP)-2045/دوربین-مداربسته-IP-_-اسپید-دام-5مگاپیکسل-_-مدل-PS_536W-5277.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل B78L20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B78L20-5276.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B78L20-5276.aspx ]]> دوربین مداربسته AHD - بولت 2مگا پیکسل - مدل B98L20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B98L20-5275.aspx دوربین های آنالوگ (مگاپیکسلی) 2021-04-20 http://www.ipaskala.com/Products/دوربین-های-آنالوگ-(مگاپیکسلی)-2044/دوربین-مداربسته-AHD-بولت-2مگا-پیکسل-مدل-B98L20-5275.aspx ]]>